CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

VINEU coi sự riêng tư của bạn là quan trọng hàng đầu. Bất kỳ thông tin nào của chúng tôi thu thập từ bạn, khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi, là cho phép chúng tôi gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đăng ký quan tâm.

 

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin đó cho các mục đích đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ không chuyển nó cho bất kì bên thứ ba nào, ngoại trừ để thực hiện dịch vụ hoặc yêu cầu của bạn.

 

Dưới đây bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn liên quan đến chính sách của trang web VINEU

 

Trình duyệt web

Khi bạ truy cập bất kỳ trang web nào được đăng ký và vận hành bởi VINEU để duyệt thông tin chứa trong đó, bạn sẽ ẩn danh, trừ khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân.

 

Nếu bạn không làm gì trong khi truy cập ngoài việc duyệt qua trang web, ví dụ như đọc các trang, xem hình ảnh hoặc tải xuống thông tin mà không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin nhát định về chuyến thăm của bạn. Thông tin này không xác định cá nhân bạn.

 

Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng cho hai mục đích : quản lý trang web và, trong trường hợp bị nghi ngờ hoạt động trái phép, thực thi pháp luật và có thể bị truy tố hình sự. (Xem Thông báo bảo mật theo Điều khoản sử dụng).

 

Chúng tôi sử dụng số liệu thống kê tóm tắt để giúp cho việc cải thiện trang web hữu ích hơn cho khách truy cập, chẳng hạn như đánh giá thông thông tin, xác định thông số kỹ thuật thiết kế của trang web và xác định hiệu suất hệ thống hoặc khu vực có vấn đề.

 

Sau đây là đại diện của các loại hình thông tin tự động được thu thập và lưu trữ về chuyến thăm của bạn : 

  • Tên miền Internet và địa chỉ IP mà bạn truy cập trang web của chúng tôi;
  • Loại trình duyệt Internet và hệ điều hành của máy tính bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;
  • Ngày và thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi;
  • Các trang bạn truy cập trang web của chúng tôi;
  • Nếu bạn liên kết đến trang web của chúng tôi từ một trang web khác, địa chỉ của trang web đó sẽ được lưu trữ;
  • Nếu bạn liên kết đến trang web của chúng tôi từ một trang web tìm kiếm, địa chỉ của trang web đó và cụm từ tìm kiếm bạn đã được lưu giữ

 

Gửi email đến VINEU thông qua trang web của VINEU

Nếu bạn chọn gửi câu hỏi hoặc nhận xét qua email và cung cấp cho chúng tôi tên và email hoặc địa chỉ bưu chính của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời câu hỏi hoặc nhận xét của bạn và liên hệ với bạn về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm.

 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên, email hoặc địa chỉ bưu chính của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài những điều được mô tả trong Thông báo bảo mật của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng.

 

Bảo mật thông tin

Trang web này thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của người dùng của chúng tôi. Khi người dùng gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn sẽ được bảo vệ trực tuyến và ngoại tuyến. Tất cả thông tin người dùng của chúng tôi đều hạn chế trong tổ chức của chúng tôi. Chỉ những thành viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Hơn nữa, tất cả thành viên đều được cập nhật các thông lệ về bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Tuy nhiên, không có dữ liệu nào truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn 100%. Theo đó, mặc dù nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, VINEU không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào của bạn chuyển đến chung tôi. Bnaj truyền tải các thông ti đó có nguy cơ từ phía bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh trên hệ thống của chúng tôi.

 

Chính sách của chúng tôi không mở rộng cho bất kỳ điều gì vốn có trong hoạt động của Internet và do đó nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và không được áp dụng theo bất kỳ cách nào trái với luật pháp hiện hành hoặc quy định của chính phủ.

 

Thông báo thay đổi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang chủ của mình để người dùng luôn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo cách khác với thông tin được nêu tại thời điểm được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng e-mail. Người dùng sẽ có lựa chọn về việc chúng tôi có sử dụng thông tin của họ theo cách khác hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư mà theo đó thông tin được thu thập.