ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sử dụng trang web 

Trang web có thể cung cấp thông tin có liên quan đến tổ chức VINEU, các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Người dùng chỉ được truy cập vào trang web cho mục đích cá nhân. Nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ thuộc về VINEU. 

Theo đó, mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần , đại diện hoặc trích xuất, sửa đổi, phổ biến hoặc khai thác trang web hoặc bất kỳ yếu tố nào của nội dung (như văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, dữ liệu, kiến trúc, mã nguồn, phần mềm và cơ sở dữ liệu), trên bất kỳ phương tiện nào, đều bị nghiêm cấm trừ khi được uỷ quyền trước đây bằng văn bản.

 

VINEU có quyền sửa đổi nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

Người dùng hoàn toàn không được : 

  • Gây ra bất kỳ sự hư hỏng, tải xuống trái phép, tấn công DDoS, chiếm dụng nội dung, cố gắng phá vỡ hoặc làm hỏng thiết bị bảo mật, lừa đảo, gian lận vào cơ sở hạ tầng của trang web.
  • Làm tổn hại đến tính toàn vẹn hoặc tính sẵn có của trang web và / hoặc quyền lợi, uy tín và / hoặc quyền độc quyền của VINEU.
  • Truyền tải hoặc tiết lộ thông qua trang web bất hợp pháp, trái với chính sách công cộng hoặc thông tin phỉ báng. 

 

Khả dụng

Trang web hoạt động 24/7, tuy nhiên, nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng, trang web bị quá tải hoặc không khả dụng do mạng truyền thông tin điện tử, việc truy cập vào tất cả hoặc một phần của trang web có thể bị chậm hoặc gián đoạn. Hơn nữa, VINEU có thể tiến hành bảo trì khắc phục hoặc phòng ngừa trên trang web hoặc cơ sở lưu trữ. Theo đó, chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng hoặc truy cập liên tục vào trang web.

 

Nhãn hiệu 

Các nhãn hiệu và logo “VINEU” có quyền sở hữu độc quyền. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép nào của người dùng mà không có sự cho phép trước của VINEU đều bị nghiêm cấm.

 

Trách nhiệm pháp lý

Nội dung có thể truy cập thông qua trang web được cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng Anh bởi VINEU.

Người dùng chịu trách nhiệm sử dụng nội dung có sẵn miễn phí trên trang web. VINEU không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất tài chính, tổn thất thương mại, tổn thất dữ liệu), do việc sử dụng trang web và thông tin có trong đó. 

VINEU sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có vi-rút, phần mềm độc hại hoặc spam do tham khảo thông tin trên trang web.

 

Liên kết văn bản

Trang web có thể bao gồm các liên kết văn bản đến các trang web của bên thứ ba. VINEU không có phương tiện kiểm soát nội dung của các trang web bên thứ ba nên chuyển hướng đến trang web thứ ba, do đó, từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung của họ.