Lễ Ký kết hợp tác cùng Hugarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) – Hungarian Vietnamese Bussiness Council

Lễ Ký kết hợp tác cùng Hugarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) – Hungarian Vietnamese Bussiness Council

Đơn vị tổ chức: VINEU-HCCI
Thời gian: 1/2022
Địa điểm: Hungary

Ký kết hợp tác cùng Hugarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) – Hungarian Vietnamese Bussiness Council
Đối tác chiến lược
TS Thiệu Ngọc Lan Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *